Aanvraag tekening gebruiksmelding

Wat is een gebruiksmelding?

Het is een plattegrond met daarop informatie over het gebouw waarmee aangetoond kan worden dat het gebouw brandveilig gebruikt kan worden. De gebruiksmelding plattegrond is onderdeel van de gebruiksmelding en is bedoeld om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan het bouwbesluit ten aanzien van het brandveilig gebruik.
De symbolen zijn conform NEN1414 voor zover deze norm daarin voorziet. De kleuren en lijnen worden toegepast in overeenstemming met aanval- en ontruimingsplattegronden.

Lees verder