Bouwadvies

Wilt u uw woning verbouwen? Heeft u plannen voor het bouwen van een nieuwe woning? Heeft u plannen voor het bouwen van een bijgebouw? Weet u niet aan welke regels u moet voldoen, wat er mag en wat er niet mag?

A+Draftsman helpt u verder.

Geheel vrijblijvend wordt in een kennismakingsgesprek besproken wat uw wensen en/of plannen zijn. In hoeverre past dit binnen het geldende bestemmingsplan? Na wat onderzoek worden de uitkomsten besproken en wordt er een advies uitgebracht. Indien u uw plannen verder vorm wilt geven kan A+Draftsman écht voor u aan de slag! Een offerte zal dan worden uitgebracht.

Ontwerptekening

Uw wensen worden vertaald naar een eerste schetsontwerp. Uiteraard wordt dit ontwerp met u besproken en aangepast indien nodig. In dit ontwerp komen ook materiaalkeuzes aan bod.

Indien voor uw plannen géén vergunning vereist is, kan de aannemer al aan de slag. Vraagt de aannemer ook om werktekeningen? Ook deze kunnen worden verzorgd.

Werktekeningen

Op het moment dat de vergunning is verleend, moeten er vaak werktekeningen worden aangeleverd bij de aannemer. Ook maken wij hiervoor de constructieberekeningen (dit besteden wij uit). Deze berekende constructies worden verwerkt in de werktekeningen en natuurlijk besproken met de aannemer.

Tekening digitaliseren

Digitaliseren van tekeningen kan op verschillende manieren, wij bedoelen met het digitaliseren van tekeningen dat de tekening door ons in Autocad wordt omgezet naar een DWG bestand. Daarna kunnen er verschillende documenten van worden gemaakt zoals pdf-bestanden of plaatjes (png of jpg).

Wij leveren u de tekening digitaal aan in het formaat wat u wenst, bijv dwg, dxf, pdf. Ook kunt u de tekening opnieuw afgedrukt op papier ontvangen.

Verkoopplattegrond

Als u op Funda uw woning wilt verkopen dan mogen de plattegronden niet ontbreken. U verkoopt de woning vele malen sneller, omdat de koper dan beter inzicht heeft in de afmetingen van de ruimten. De potentiële koper heeft met deze professionele tekeningen een duidelijk beeld van de indeling van de woning. Met een goede verkoopplattegrond woning, brochureplattegronden, ingekleurde, ingerichte plattegronden of verkooptekeningen van de woning is mogelijk de nieuw te bouwen woningen snel te verkopen. Geïnteresseerde willen graag zien wat de indelingsmogelijkheden zijn van de woning.

Onze verkoopplattegronden zijn niet duur en binnen 5 werkdagen hebt u de verkoopplattegrond inclusief 3D model al in huis!

Constructieberekeningen

Er zijn verschillende situaties waarin u een constructieberekening nodig kunt hebben. Hier krijgt u mee te maken wanneer u gaat bouwen aan uw woning. Constructieberekeningen zijn altijd nodig als u een bouwwerk gaat plaatsen waar een vergunning voor nodig is, zoals een uitbouw, een dakkapel of een tuinhuis. Echter, ook als er geen vergunning nodig is, is het laten maken van een constructietekening van belang. De verbouwing zal hier kwalitatief beter en veiliger van worden, waardoor u kosten voor reparaties in de toekomst bespaart. Het risico op bouwfouten wordt kleiner en het gehele bouwproces wordt gestroomlijnder en duidelijker, voor alle partijen.

Bouwfysisch advies

Het ontwerp van uw bouwproject mag nog zo fraai zijn. Maar wat als na oplevering het werk- of leefklimaat tegenvalt? Als opdrachtgever zit u niet te wachten op meerkosten voor bijvoorbeeld extra ventilatie of geluidswering. Met de bouwfysisch ingenieurs van onze partners speelt u op zeker. Als multidisciplinair bouwfysisch adviseur leggen ze het fundament voor de voortgang en het welslagen van uw project. We beoordelen uw bouwproject op alle cruciale bouwfysische aspecten. Van brandveiligheid en ventilatie tot energiezuinigheid. Dit stemmen we zo vroeg mogelijk af met uw andere bouwpartners, bijvoorbeeld de architect, aannemer of installateur. Zo komt ons bouwfysisch advies niet alleen de kwaliteit van uw project ten goede. Maar ook de (kosten)efficiëntie.

Vergunningsaanvraag

Met de komst van de omgevingsvergunning kan de benodigde vergunningen in één keer worden aangevraagd. Dat is praktisch. maar niet verplicht. Voor de verschillende activiteiten zoals bouwen, kappen en slopen, kan een aparte vergunning worden aangevraagd. Het nadeel is dan wel dat voor alle onderdelen apart een vergunningprocedure moet worden doorlopen. En dat belanghebbenden bij iedere vergunning bezwaar kunnen aantekenen. Ook kan het dan voorkomen dat de ene vergunning wel wordt verkregen maar de andere niet. Zoveel mogelijk in één keer aanvragen bespaart dus tijd en geld.
Wij verzorgen deze aanvragen omgevingsvergunning en zorgen voor de juiste gegevens; tekeningen, berekeningen, toetsen en rapporten. De Omgevingsvergunning aanvragen kan dan digitaal worden aangevraagd bij Omgevingsloket online.